Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tài Sản Hiện Tại - Mái Ấm Tương Lai
  • Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
  • Trợ Lý Giám Đốc
  • Nhân Viên IT
  • Chuyên Viên Pháp Lý

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Trực tiếp thực hiện tuyển dụng các vị trí cấp quản lý trở
- Tư vấn chiến lược nhân sự cho BGĐ: Tuyển -dùng -giữ- phát triển nhân lực
- Xây dựng thương hiệu NTD
2. Đào tạo
Xây dựng quy trình, quy chế, chính sách đào tạo 
Phối hợp với các phòng ban thực hiện đào tạo từ ATLD đến phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
Báo cáo các hoạt động đào tào ( chi phí, hiệu quả, ...)
3. Xây dựng định biên nhân sự. Kiểm soát định biên nhân sự
4. Quản lý hiệu suất làm việc của toàn thể CBNV
5. Tư vấn, thiết kế chỉnh sửa quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc hiệu quả.
6. Xây dựng,bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty.
7. Quản lý chi phí nhân công, tiền lương, BHXH, quỹ lương, quỹ thưởng doanh số, thưởng KPI hàng tháng
8. Quyết toán thuế TNCN hàng năm

09. Báo cáo các hồ sơ đế cơ quan nhà nước theo luật định lao động
10. Giải quyết các khiếu nại và vi phạm về lao động; Hợp đồng lao động; Thôi việc, ...
11. Quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính.
12. Duy trì và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
13. Xây dựng lộ trình nghề nghiệp thăng tiến cho CBNV
14. Các công việc khác do BGĐ giao

* QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực
- BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động.
- Được tổ chức đi du lịch hàng năm
- Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
- Được xem xét tăng lương định kỳ 1-2 lần / năm theo năng lực.
- Thưởng các ngày lễ, tết + Thưởng KPI hàng tháng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/ nữ tuổi từ 28 - 40, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, luật, Quản trị kinh doanh, ...
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng HCNS lĩnh vực Bất Động Sản.
- Nắm vững luật lao động, luật BHXH, An toàn VSLD, thuế TNCN, ...
- Tư duy phân tích hệ thống tốt
- Khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt.
- Khả năng lập kế hoạch và lập báo cáo tốt
- Khả năng thuyết trình tốt
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tạo động lực
- Tư duy nhanh, nhạy bén, quyết đoán.
- Thành thạo word, excel, powerpoint, outlook, các kỹ năng lập báo cáo tốt
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh căn bản

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Trực tiếp thực hiện tuyển dụng các vị trí cấp quản lý trở
- Tư vấn chiến lược nhân sự cho BGĐ: Tuyển -dùng -giữ- phát triển nhân lực
- Xây dựng thương hiệu NTD
2. Đào tạo
Xây dựng quy trình, quy chế, chính sách đào tạo 
Phối hợp với các phòng ban thực hiện đào tạo từ ATLD đến phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
Báo cáo các hoạt động đào tào ( chi phí, hiệu quả, ...)
3. Xây dựng định biên nhân sự. Kiểm soát định biên nhân sự
4. Quản lý hiệu suất làm việc của toàn thể CBNV
5. Tư vấn, thiết kế chỉnh sửa quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc hiệu quả.
6. Xây dựng,bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty.
7. Quản lý chi phí nhân công, tiền lương, BHXH, quỹ lương, quỹ thưởng doanh số, thưởng KPI hàng tháng
8. Quyết toán thuế TNCN hàng năm

09. Báo cáo các hồ sơ đế cơ quan nhà nước theo luật định lao động
10. Giải quyết các khiếu nại và vi phạm về lao động; Hợp đồng lao động; Thôi việc, ...
11. Quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính.
12. Duy trì và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
13. Xây dựng lộ trình nghề nghiệp thăng tiến cho CBNV
14. Các công việc khác do BGĐ giao

* QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực
- BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động.
- Được tổ chức đi du lịch hàng năm
- Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
- Được xem xét tăng lương định kỳ 1-2 lần / năm theo năng lực.
- Thưởng các ngày lễ, tết + Thưởng KPI hàng tháng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/ nữ tuổi từ 28 - 40, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, luật, Quản trị kinh doanh, ...
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng HCNS lĩnh vực Bất Động Sản.
- Nắm vững luật lao động, luật BHXH, An toàn VSLD, thuế TNCN, ...
- Tư duy phân tích hệ thống tốt
- Khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt.
- Khả năng lập kế hoạch và lập báo cáo tốt
- Khả năng thuyết trình tốt
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tạo động lực
- Tư duy nhanh, nhạy bén, quyết đoán.
- Thành thạo word, excel, powerpoint, outlook, các kỹ năng lập báo cáo tốt
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh căn bản

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Trực tiếp thực hiện tuyển dụng các vị trí cấp quản lý trở
- Tư vấn chiến lược nhân sự cho BGĐ: Tuyển -dùng -giữ- phát triển nhân lực
- Xây dựng thương hiệu NTD
2. Đào tạo
Xây dựng quy trình, quy chế, chính sách đào tạo 
Phối hợp với các phòng ban thực hiện đào tạo từ ATLD đến phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
Báo cáo các hoạt động đào tào ( chi phí, hiệu quả, ...)
3. Xây dựng định biên nhân sự. Kiểm soát định biên nhân sự
4. Quản lý hiệu suất làm việc của toàn thể CBNV
5. Tư vấn, thiết kế chỉnh sửa quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc hiệu quả.
6. Xây dựng,bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty.
7. Quản lý chi phí nhân công, tiền lương, BHXH, quỹ lương, quỹ thưởng doanh số, thưởng KPI hàng tháng
8. Quyết toán thuế TNCN hàng năm

09. Báo cáo các hồ sơ đế cơ quan nhà nước theo luật định lao động
10. Giải quyết các khiếu nại và vi phạm về lao động; Hợp đồng lao động; Thôi việc, ...
11. Quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính.
12. Duy trì và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
13. Xây dựng lộ trình nghề nghiệp thăng tiến cho CBNV
14. Các công việc khác do BGĐ giao

* QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực
- BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động.
- Được tổ chức đi du lịch hàng năm
- Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
- Được xem xét tăng lương định kỳ 1-2 lần / năm theo năng lực.
- Thưởng các ngày lễ, tết + Thưởng KPI hàng tháng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/ nữ tuổi từ 28 - 40, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, luật, Quản trị kinh doanh, ...
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng HCNS lĩnh vực Bất Động Sản.
- Nắm vững luật lao động, luật BHXH, An toàn VSLD, thuế TNCN, ...
- Tư duy phân tích hệ thống tốt
- Khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt.
- Khả năng lập kế hoạch và lập báo cáo tốt
- Khả năng thuyết trình tốt
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tạo động lực
- Tư duy nhanh, nhạy bén, quyết đoán.
- Thành thạo word, excel, powerpoint, outlook, các kỹ năng lập báo cáo tốt
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh căn bản

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
- Trực tiếp thực hiện tuyển dụng các vị trí cấp quản lý trở
- Tư vấn chiến lược nhân sự cho BGĐ: Tuyển -dùng -giữ- phát triển nhân lực
- Xây dựng thương hiệu NTD
2. Đào tạo
Xây dựng quy trình, quy chế, chính sách đào tạo 
Phối hợp với các phòng ban thực hiện đào tạo từ ATLD đến phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm
Báo cáo các hoạt động đào tào ( chi phí, hiệu quả, ...)
3. Xây dựng định biên nhân sự. Kiểm soát định biên nhân sự
4. Quản lý hiệu suất làm việc của toàn thể CBNV
5. Tư vấn, thiết kế chỉnh sửa quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc hiệu quả.
6. Xây dựng,bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong công ty.
7. Quản lý chi phí nhân công, tiền lương, BHXH, quỹ lương, quỹ thưởng doanh số, thưởng KPI hàng tháng
8. Quyết toán thuế TNCN hàng năm

09. Báo cáo các hồ sơ đế cơ quan nhà nước theo luật định lao động
10. Giải quyết các khiếu nại và vi phạm về lao động; Hợp đồng lao động; Thôi việc, ...
11. Quản lý và báo cáo các chi phí Hành chính.
12. Duy trì và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
13. Xây dựng lộ trình nghề nghiệp thăng tiến cho CBNV
14. Các công việc khác do BGĐ giao

* QUYỀN LỢI
- Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm và năng lực
- BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động.
- Được tổ chức đi du lịch hàng năm
- Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
- Được xem xét tăng lương định kỳ 1-2 lần / năm theo năng lực.
- Thưởng các ngày lễ, tết + Thưởng KPI hàng tháng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam/ nữ tuổi từ 28 - 40, Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, luật, Quản trị kinh doanh, ...
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng HCNS lĩnh vực Bất Động Sản.
- Nắm vững luật lao động, luật BHXH, An toàn VSLD, thuế TNCN, ...
- Tư duy phân tích hệ thống tốt
- Khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề tốt.
- Khả năng lập kế hoạch và lập báo cáo tốt
- Khả năng thuyết trình tốt
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tạo động lực
- Tư duy nhanh, nhạy bén, quyết đoán.
- Thành thạo word, excel, powerpoint, outlook, các kỹ năng lập báo cáo tốt
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt, giao tiếp tiếng Anh căn bản

Call
zalo Zalo
facebook Facebook