Bình Dương thành lập Hiệp hội bất động sản

Bình Dương thành lập Hiệp hội bất động sản
Tài Sản Hiện Tại - Mái Ấm Tương Lai

(Xây dựng) – Sáng 18/3, Hiệp hội bất động sản Bình Dương (BDR) tổ chức Đại hội lần thứ nhất I (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và ra mắt Ban Chấp hành mới với 12 thành viên.


Ban Chấp hành Hiệp hội bất động sản Bình Dương ra mắt Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương, BDR là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản hoặc lĩnh vực có liên quan nhằm phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết các hội viên nhằm hỗ trợ nhau về chuyên môn, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, nâng cao hiệu quả quản trị dự án và kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; làm cầu nối giữa các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với cơ quan nhà nước; tham gia tư vấn, phản biện cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội đề ra phương hướng hoạt động là tuyên truyền điều lệ hoạt động, vận động tham gia Hiệp hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ có ít nhất 50% số doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương tham gia vào Hiệp hội; Thực hiện tốt chức năng của Hiệp hội là cầu nối giữa hội viên và các cơ quan quản lý nhà nước…

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã nhất trí bầu ông Trần Khắc Thạch, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương làm Chủ tịch Hiệp hội; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Cty cổ phần Đất Bình Dương làm Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Call
zalo Zalo
facebook Facebook